Hemsjukvård

Om du av medicinska skäl eller på grund av funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentralen kan du få hembesök. Om behovet är återkommande och varar i mer än två veckor kan du skrivas in i vår hemsjukvård. Ditt behov av detta bedöms av en distriktssköterska eller sjuksköterska i hemsjukvården eller av hemsjukvårdsläkare.

Den vård och behandling som ges i hemmet kan vara t ex insulininjektioner, sårvård och omläggningar, blodprovstagning och enklare undersökningar. Du kan få hjälp med att lägga tabletter i dosett eller få dina mediciner via Apodos. I hemsjukvården arbetar undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Hemsjukvården samarbetar med till exempel hemrehabiliteringen, hemtjänsten och med andra vårdgivare på sjukhus för att göra din vård trygg och säker.