Verksamhetspolicy

På PTJ Stuvsta vårdcentral utvecklar vi ständigt vår kunskap för att kunna ge våra patienter en individanpassad, trygg och säker vård, byggd på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Hållbarhet på lång sikt, avseende både människor och miljö, är en avgörande faktor vid alla beslut. I vårt dagliga arbete väljer vi arbetssätt och metoder som främjar hälsa för patienter och medarbetare. Vi arbetar aktivt för att förebygga skadliga utsläpp och försöker generera så lite avfall som möjligt genom att vid inköp välja material, produkter och tjänster som håller länge. Vi ser till att inventarier och lokaler underhålls omsorgsfullt och regelbundet.
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Våra medarbetare ges möjligheter att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar i en arbetsmiljö som ska uppfattas som trygg men också glädjefylld och stimulerande.

Verksamheten i sin helhet ska systematiskt följas upp och ständigt förbättras och utvecklas.

Att samla in synpunkter från intressenter, patienter och medarbetare samt att uppdatera oss på den lagstiftning som omfattar oss ingår som en given del i uppföljningen.