Fotsjukvård

Fotterapeuterna Pia Andersson och Eva Karlsson utför medicinsk fotsjukvård efter remiss från din läkare. 

Telefonnummer 08-578 384 91 (röstbrevlåda). 


TELEFON ÅTERBUD: 08-578 384 47