Fotsjukvård

Fotterapeuterna Eva Karlsson, Celma Löfwander och Anna Mazourkova utför medicinsk fotsjukvård efter remiss från din läkare. 

Telefonnummer 08-578 384 91 (röstbrevlåda). 


TELEFON ÅTERBUD: 08-578 384 47