Samarbete

Det mycket nära samarbete som alltid funnits på Läkarhuset, både medicinskt, lokalmässigt och organisatoriskt, mellan primärvård, övrig specialistsjukvård samt kommunal hälso- och sjukvård, ligger idag helt rätt i tiden.

I den utveckling som pågår med rask förvandling av samhällets hälso- och sjukvård tror vi att läkarhusen kommer att visa sin inneboende styrka och stärka sin roll, till glädje och nytta för alla våra patienter.