Kvalitetsarbete

Vid Läkarhuset Vällingby bedrivs ett kontinuerligt kvalitetsarbete, flera mottagningar innehar Praktikertjänsts kvalitetsdiplom eller är certifierade via Kvalprak. Kvalitetsarbetet innebär bland annat att man arbetar mot gemensamma mål, varav de viktigaste är:

  • God tillgänglighet
  • Nöjda och trygga patienter
  • God följsamhet till vedertagna vårdprogram
  • Utbildningsplaner för alla anställda