Vår vision

Vår vision är en ständig utveckling av Läkarhuset Vällingby för att kunna erbjuda lösningar på de önskemål och krav som patienter, remitterande läkare samt sjukvårdsorganisation har på denna goda form av närsjukvård.