Historik

Från stora polikliniker till Läkarhus

Efter det 2:a världskriget fanns ett missnöje med den öppna sjukvården i Stockholm. Staden byggdes ut och det var viktigt att få en fungerande sjukvård i förorterna. Till sjukhusen fanns anslutna stora polikliniker, med god medicinsk standard men med långa väntetider i enorma väntrum. Det var svårt att komma till specialister. Bristerna märktes starkt i Västerort när dessa förorter snabbt byggdes ut. 

Stockholm Läkarförening, Sigurd Elvin och Birch-Lindgren

Kirurgen Sigurd Elvin var drivande i frågan när Stockholms Läkarförening initierade idén om ett läkarhus i Vällingby. Bla var han och en på sjukhusområdet dominerande arkitekt - Birch-Lindgren i USA 1951 för att studera liknande institutioner. Läkarhuset Vällingby ritades på Birch-Lindgrens byrå och stod klart för mottagningar  på våren 1956. 

Den första tiden

Från början arbetade sammanlagt kanske 25 personer i huset, varav 12 läkare, 2 tandläkare samt 2 sjukgymnaster. Det fanns ett laboratorium och en med tidens mått mycket modern röntgenavdelning. Den sistnämnda leddes av ytterligare en entusiast - dr Curt Westman. Fler namn finns kvar i minnet hos äldre invånare i Västerort - kirurgen dr Thorolf Lalin, neurologen Curt Widman med flera. Det kan noteras att man under en period utförde kirurgiska ingrepp, där patienten till och med låg kvar över natten. Idén är densamma som idag kommer till uttryck på olika håll i Stockholm med s.k. lättkirurgi.

Uppmärksamhet från omvärlden

Huset blev snabbt intressant för omvärlden - vid invigningen kom drottningen till Vällingby. Många delegationer från svenska kommuner men även från utlandet har passerat huset. Till detta bidrog naturligtvis att Vällingby som förort, planlagt av Sven Markelius, stod högt upp på Stockholms guidelistor. Vällingby var ju ett försök att åstadkomma en satellitstad som inte bara var en sovstad - den så kallade ABC-staden

Från dåtid till framtid

Även i framtiden kommer Läkarhuset att finnas i ett moderniserat Vällingby Centrum. Strävan blir densamma som tidigare - att utgöra ett naturligt centrum för medicinsk öppenvård i Västerort.