Kan ett samtal förändra framtiden?

Vi erbjuder MI samtal

Motivational Interviewing

Samtalsmetod som ursprungligen utvecklades inom den specialiserade beroendevården av den amerikanske psykologen William R. Miller och hans engelska kollega Stephen Rollnick.

Motiverande samtal- MI är en evidensbaserad metod vars huvudsakliga mål är att hjälpa människor till förändring. Den innefattar såväl ett förhållningssätt som strategier för att hjälpa människor att utveckla sin egen inneboende kraft till förändring.

Metoden bygger på samarbete där individens autonoma ställning är vägledande. I det Motiverande samtalet möts patienten där hon befinner sig. Motivation och motstånd till förändring hos den enskilde förstås som något som uppstår i relation till omvärlden och kan påverkas av behandlarens samtalsstrategier.

Motiverande samtal har effekt när det gäller förebyggande arbete med livsstilsfrågor inom hälso- och sjukvård. Metoden kan användas vid såväl korta möten som längre interventioner.