Sluta röka

Rökning är en starkt bidragande orsak till KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) samt lungcancer. Hos oss kan du få hjälp att minska ditt nikotinberoende. Ring och prata med oss på 08 410 63 110

Fakta om tobaksbruk

Cirka 900 000 (16-84 år) röker dagligen och cirka 800 000 (16-84 år) använder snus dagligen i Sverige.

Daglig rökning

Totalt 13 % röker dagligen, (12 % män, 13 % kvinnor),
(16-84 år).

Daglig snusning

Totalt 12 % snusar dagligen, (20 % män, 4 % kvinnor), (16-84 år).

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Statens folkhälsoinstitut

Bästa tipsen för att sluta röka/snusa

  • Bestäm en stoppdag
  • Ta inte ett enda bloss eller en enda snus efter stoppdagen
  • Vänta ut suget – det sitter oftast inte i mer än några minuter. Ett glas vatten brukar hjälpa.
  • Hitta dina alternativ till rökning/snusning.Kanske behöver du läkemedel för avvänjning.
  • Belöna dig vid framgång.