Läkare


Albert Nazarian
Verksamhetschef, Specialist allmänmedicin

Yonas Afework
Specialist allmänmedicin

Gholamreza Zare
Specialist allmänmedicin

Gizie Mekoya 
Specialist allmänmedicin

Petros Asrat
Specialist allmänmedicin

Olga Ovchinnikova
ST-läkare (tjänstgör på annan klinik till våren 2021)

Daniel Neyman
Leg läk

Gabriella Brzozowski
Leg läk

Wei Shaozheng
Leg läk