Äldremottagning

Äldremottagningen på Bjärreds vårdcentral är specialiserad inom äldre och äldres behov av vård. Vi finns här för dig som är över 75 år och erbjuder råd i hälsofrågor och hjälper dig att hitta rätt vård och behandling. Vi erbjuder hembesök till dig som inte kan ta dig till vårdcentralen.

Kontaktuppgifter

Du kan enkelt kontakta äldremottagningen genom att ringa vårt direktnummer utan knappval:

046 – 29 73 95 

Telefonen är bemannad vardagar mellan klockan 10:00-15:00.

Här kan du bland annat enkelt förnya dina recept och få rådgivning av sjuksköterska.

På vår äldremottagning har vi en rad specialister som kan hjälpa dig i olika hälsofrågor;

- Du får en fast läkarkontakt med god tillgänglighet då vi har 12 läkare på vår vårdcentral, både specialistläkare och ST-läkare.

- Du med kroniska diagnoser erbjuds årliga hälsokontroller, både till läkare och/eller våra specialistsjuksköterskor Teoreta (Astma/KOL), Stina (Hypertoni) och Josefin och Carina (Diabetes).

- På vård- och omsorgsboende har vi vår läkare Lidija och vår sjuksköterska Carina som ger stöd till vård- och omsorgsboende i närheten samt även till hemsjukvården i Lomma Kommun. De ingår även tillsammans med hemsjukvården i ett Sårteam.

- Vår arbetsterapeut Liselott samarbetar med kommunens rehabteam. Erbjuder minnestest både i hemmet och på vårdcentralen. Hon har även handartrosskola och kan vid behov bedöma möjligheten till elrullstol.

- Fysioteamet med våra fyra fysioterapeuter Jonatan, Kajsa, Magda och Sandra erbjuder artrosskola, även digitalt om man önskar det samt rådgivning och träning kring fysiska besvär.

- Dietist Saly hjälper till med kostråd och förskrivning av näringsdrycker vid behov.

- Vår läkare Ragnhild håller föreläsning om det normala åldrandet samt vår psykolog Anna och kurator Louise, om sömn för er äldre.

- Vi erbjuder även vaccination, bland annat mot säsongsinfluensan, pneumovax, covid mm, se mer under våra flikar om Vaccination.

Tillsammans tar vi hand om din hälsa!


Mobilt vårdteam

Vi ingår också i Mobilt vårdteam. För att bli inskriven i Mobilt vårdteam krävs att patientens hemkommun och listade vårdcentral är överens om behov att erbjuda inskrivning, att patienten accepterar erbjudandet och samtycker till informationsdelning mellan vårdgivarna. Det behövs även utföras en samordnad individuell planering (SIP) där man gör en plan för fortsatt omvårdnad.