Psykolog och kurator

Hos oss träffar du Anna Löfström Kristell, leg psykolog och Louise Karlsson, kurator med sexologisk kompetens.                              

Bjärreds vårdcentral erbjuder stöd, rådgivning, internetbaserad KBT och behandling som kan handla om att:

  • hantera oväntade och utmanande händelser i livet
  • genomföra hälsofrämjande livsstilsförändringar
  • hantera oro/ångest, depression, stressproblematik, sömnsvårigheter eller annat
  • stöd för förändring vid olika former av risk- eller missbruk

Stödet erbjuds på olika sätt:

Vi tar emot patienter för individuella samtal på vår mottagning i Bjärred. Om du av någon anledning inte vill eller kan ta dig till mottagningen kan du boka tid för telefon- eller videosamtal. Vi är också anslutna till internetbaserad KBT.

Vi erbjuder även grupper som inriktar sig på sömn och återhämtning.

På mottagningen arbetar kurator och psykolog utifrån evidensbaserade metoder för stöd och behandling:

  • Kognitiv Beteende Terapi (KBT) – metoder för att bättre förstå hur tankar, känslor och beteende hänger samman och går att påverka och förändra. Bland annat genom KBT på nätet (I-KBT) som är en KBT-behandling över internet där du har möjlighet att få tillgång till behandlingen i din vardag och kan göra uppgifterna var och när det passar dig samt med möjlighet att skicka meddelanden till din behandlare.

  • Motiverande samtal (MI) – en samtalsmetod för att kunna hitta, förstärka och vidmakthålla motivation till att genomföra positiva förändringar.

  • Mindfulness – en metod för att stärka närvaro, acceptans och självmedkänsla.

Sexologisk kompetens

Sexualiteten är något som på ett eller annat sätt påverkar de flesta av oss. Hit kan du vända dig om du har frågor eller funderingar kring din sexualitet, om du på något sätt inte är nöjd med hur du lever ut din sexualitet, svårigheter att kommunicera, sexuell identifiering samt hur sexualiteten kan påverkas av sjukdom, skada, funktionsnedsättning, läkemedel, ålder eller ändrad livssituation.

Vår kurator/psykolog tar endast emot patienter som är listade på Bjärreds vårdcentral och ej patienter remitterade för behandling inom vårdval psykoterapi.

Kontakt sker via tele 046-29 73 70 eller Mitt PTJ.