Diabetesmottagning

Välkommen till vår diabetesmottagning!

På diabetesmottagningen jobbar sjuksköterskorna Josefin Brettmar och Lidia Iatco. De har diabeteskompetens samt utbildning i "Omvårdnad vid diabetes". De arbetar i team tillsammans med läkare, dietist och sjukgymnast.

Om du har diabetes eller misstänker att du har diabetes kan du vända dig till oss på telefon 046-29 73 70. Diabetessjuksköterska Josefin har telefontid må-fre 09.00-09.30 på 046-297381.

Diabetessjuksköterskan kan hjälpa till med:

  • att vägleda dig med diabetes till livsstilsförändring vad gäller kost och motion.
  • att kontrollera blodsocker och blodtryck.
  • att ge information och undervisning kring hjälpmedel i samband med diabetesvård.
  • att justera och sätta in insulin.
  • att undersöka fötter, ge råd och vid behov skriva remiss till medicinsk fotvård.
  • att skriva remiss till ögonbottenfotografering.
  • att stödja och informera dig som har diabetes för att på så sätt minska risken för komplikationer.