Diabetesmottagning

Välkommen till vår diabetesmottagning. Här möter du våra sjuksköterskor Josefin Brettmar och Carina Runemark. De har lång diabetskompetens samt utbildning i "Omvårdnad vid diabetes".

Om du har diabetes eller misstänker att du har diabetes kan du vända dig till oss på telefon 046-29 73 70 eller via Mitt PTJ.

Diabetessjuksköterska Josefin har telefontid må-fre 9.00 - 9.30 på tele 046 - 29 73 81.

Diabetssjuksköterska Carina har telefontid torsdagar 9:00-9:30 på 046 - 29 73 87.

Diabetessjuksköterskan kan hjälpa till med:

  • att vägleda dig med diabetes till livsstilsförändring vad gäller kost och motion.
  • att kontrollera blodsocker och blodtryck.
  • att ge information och undervisning kring hjälpmedel i samband med diabetesvård.
  • att justera och sätta in insulin.
  • att undersöka fötter, ge råd och vid behov skriva remiss till medicinsk fotvård.
  • att skriva remiss till ögonbottenfotografering.
  • att stödja och informera dig som har diabetes för att på så sätt minska risken för komplikationer.

Josefin och Carina arbetar i team tillsammans med läkare, dietist och fysioterapeut.