Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

På Bjärreds vårdcentral arbetar vi med hälsoinriktad hälso- och sjukvård. Detta innebär att verksamheten är hälsoorienterad och riktar in sig på att förbättra befolkningens hälsotillstånd.

Hälsofrämjande arbete utgår från en positiv syn på hälsan, där hälsan ses som en resurs som leder till en ökad motståndskraft mot insjuknande, till snabbare återhämtning från sjukdom, förbättrad funktionsförmåga, större välbefinnande och högre hälsorelaterad livskvalitet.

Nedan hittar du några läsvärda länkar:

Drick sundare (1177.se)

Så bedömer du din vikt (1177.se)

Rörelse är livsviktigt (1177.se)