Astma- och KOL-mottagning

Välkommen till vår astma- och KOL-mottagning!

På vår mottagning utreder vi patienter med symtom som kan tyda på astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) samt följer upp de patienter som redan har någon av diagnoserna.

På mottagningen kan vi erbjuda:

  • Lungfunktionsundersökningar med spirometri och PEF, remiss till detta skrivs av din läkare
  • Information och undervisning kring din sjukdom
  • Undervisning i inhalationsteknik
  • Besök för uppföljning hos sjuksköterska
  • Hjälp med rökavvänjning

På astma- och KOL-mottagningen träffar du sjuksköterska Teoreta Hoxhaj Rama, med specialistutbildning inom astma och KOL. Bedömning och behandling sker i samråd med din läkare. Tillsammans med din läkare arbetar sköterskan tvärprofessionellt med sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist.