Astma- och KOL-mottagning

Välkommen till vår astma- och KOL-mottagning. Här möter du sjuksköterska Teoreta Hoxhaj Rama med specialistutbildning inom astma och KOL samt är diplomerad tobaksavvänjare.

På vår mottagning utreder vi patienter med symtom som kan tyda på astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) samt följer upp de patienter som redan har någon av diagnoserna.

På mottagningen kan vi erbjuda:

  • Lungfunktionsundersökningar med spirometri och PEF, remiss till detta skrivs av din läkare
  • Information och undervisning kring din sjukdom
  • Undervisning i inhalationsteknik
  • Besök för uppföljning hos sjuksköterska
  • Hjälp med rökavvänjning

Bedömning och behandling sker i samråd med din läkare. Tillsammans med din läkare arbetar Teoreta tvärprofessionellt med sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist.

Kontakt sker via tel 046-29 73 70 eller Mitt PTJ.