Vaccination mot säsongsinfluensa

Nu har du möjlighet att vaccinera dig mot säsongsinfluensan.

För höstens vaccination av säsongsinfluensa kan du som är +65 år, eller om du ingår i någon riskgrupp, ringa till vår vaccinationstelefon på 0704-366181 mellan kl 13.00 - 14.00 helgfri vardag och boka tid

Tillhör jag en riskgrupp för influensa?
Du rekommenderas vaccin om något av följande stämmer:
o Du är 65 år eller äldre.
o Du är gravid efter vecka 12.
o Du har en hjärtsjukdom.
o Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
o Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
o Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
o Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
o Du har en mycket kraftig övervikt.
o Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
o Du har flera funktionsnedsättningar.

Ibland behöver en läkare bedöma om du har en ökad risk att bli svårt sjuk av influensa.
Vaccin för dig som behöver skydda någon annan
Du rekommenderas också att vaccinera dig om du bor tillsammans med någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar.

Välkommen att höra av dig till oss för rådgivning, eller om du har frågor om vaccination.