Vaccination mot säsongsinfluensa

Välkomna att vaccinera är för influensa, drop-in vardagar 10-12, 13-15 på vårt laboratorium. Detta gäller för dig som är över 65 år eller tillhör riskgrupp.

Säsongsinfluensa- och pneumokockvaccinering syftar till att skydda grupper med ökad risk för allvarlig sjukdom på grund av dessa infektioner. Vaccinerna minskar tydligt risken att drabbas av sjukvårdskrävande influensa, lunginflammation och svår pneumokockinfektion.

Följande riskgrupper löper ökad risk att drabbas av allvarlig sjukdom av influensa och bör därför erbjudas säsongsinfluensavaccin:

 • Personer över 65 år och riskgrupper.

 • Personer oavsett ålder med någon av följande sjukdomar:
  • Kronisk lungsjukdom inklusive astma
  • Kronisk hjärtsjukdom (ej enbart förhöjt blodtryck)
  • Extrem fetma (störst risk vid BMI>40)
  • Neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen (exempelvis MS)
  • Kraftigt nedsatt immunförsvar till följd av sjukdom eller medicinering
  • Kronisk lever- eller njursvikt
  • Svårinställd diabetes mellitus
  • Barn med flerfunktionshinder
  • Gravida kvinnor i andra och tredje trimestern.

Vaccinationen mot säsongsinfluensa behöver upprepas varje år då skyddet av detta vaccin minskar relativt snabbt samt eftersom de influensastammar som cirkulerar ändras över åren.