Hypertonimottagning

Vi tar hand om våra patienter med hjärtsvikt, kranskärlssjukdom och hjärtflimmer genom vår välbemannade läkargrupp och även en distriktsläkare disputerad inom hjärt-kärlsjukdomar. Vi erbjuder utredningar, information, uppföljning och eventuell läkemedelsjustering. För dig med blodförtunnande medicinering pga hjärtflimmer sker regelbunden uppföljning hos ansvarig läkare.

Vi erbjuder hälsoinriktade samtal för 40-åringar och 50-åringar, detta arbete kommer även utvecklas till andra åldersgrupper.

Vår blodtryckssjuksköterska tillsammans med läkargruppen tar hand om dig med högt blodtryck. Vid behov sker 24-timmarsblodtrycksmätning via vårdcentralen.

Patienter som är i behov av att träffa kardiolog kommer framgent att remitteras till närliggande kardiologmottagningar.

Om du önskar komma i kontakt med oss hänvisar vi till vår välbemannade växel, tel: 046-29 73 70 alternativt kontakt via vår chattfunktion Mitt PTJ. Mer information och länk för kontakt finns under fliken "kontakt och öppettider".