Hjärtmottagning

Välkommen till vår Hjärtmottagning! Hjärtmottagningen drivs av vår hjärtspecialistsköterska tillsammans med allmänläkare.

Vi har tidigare haft en kardiolog knuten till mottagningen, från 2021-11-01 är denne inte längre i tjänst. Patienter som är i behov av att träffa en kardiolog kommer framgent att remitteras till närliggande kardiologmottagningar.

Har du som är patient på vår hjärtmottagning frågor eller önskar boka om din tid går det bra att ringa direkt på telefon 046-29 73 86.

Vi kan hjälpa dig med

  • Hälsoinriktade samtal för 40-åringar
  • Hjärtsvikt
  • Kranskärlssjukdom
  • Hjärtflimmer
  • Högt blodtryck

Vi erbjuder

  • Utredning, information, uppföljning och eventuell läkemedelsjustering kring ovanstående sjukdomar
  • 24-timmars blodtrycksmätning
  • Regelbunden uppföljning av blodförtunnande medicinering på grund av hjärtflimmer. Fungerar som kontaktperson och svarar på eventuella frågor kring blodförtunnande behandling.