Hypertonimottagning

Välkommen till Hypertonimottagningen. Här träffar du sjuksköterska Stina Joesdotter Svensson.

Vi tar hand om våra patienter med hjärtsvikt, kranskärlssjukdom och hjärtflimmer genom vår välbemannade läkargrupp och även en distriktsläkare disputerad inom hjärt-kärlsjukdomar. Vi erbjuder utredningar, information, uppföljning och eventuell läkemedelsjustering. För dig med blodförtunnande medicinering pga hjärtflimmer sker regelbunden uppföljning hos ansvarig läkare.

Vi erbjuder hälsoinriktade samtal för 40-åringar och 50-åringar, detta arbete kommer även utvecklas till andra åldersgrupper.

Vår blodtryckssjuksköterska tillsammans med läkargruppen tar hand om dig med högt blodtryck. Vid behov sker 24-timmarsblodtrycksmätning via vårdcentralen.

Patienter som är i behov av att träffa kardiolog kommer framgent att remitteras till närliggande kardiologmottagningar.

Om du önskar komma i kontakt med Stina ring 046-29 73 70.