Hjärtmottagning

Vi kommer ändra vårt arbetssätt framöver, i och med det har vi ingen certifierad hjärtsviktsmottagning från och med 2022-08-01.

Vi kommer även fortsättningsvis ta hand om våra patienter med hjärtsvikt, kranskärlssjukdom och hjärtflimmer genom vår välbemannade läkargrupp och även en distriktsläkare disputerad inom hjärt-kärlsjukdomar. Vi erbjuder liksom tidigare utredning, information, uppföljning och eventuell läkemedelsjustering. För dig med blodförtunnande medicinering pga hjärtflimmer sker regelbunden uppföljning hos ansvarig läkare.

Vi fortsätter att erbjuda hälsoinriktade samtal för 40-åringar och detta arbete kommer även utvecklas för andra åldersgrupper.

Vår blodtryckssjuksköterska tillsammans med läkargruppen tar hand om dig med högt blodtryck. Vid behov sker 24-timmarsblodtrycksmätning via vårdcentralen.

Patienter som är i behov av att träffa kardiolog kommer framgent att remitteras till närliggande kardiologmottagningar.

Telefonlinjen till Hjärtmottagningen stänger 220701. Om du önskar komma i kontakt med oss hänvisar vi till vår välbemannade växel, tel: 046-29 73 70 alternativt kontakt via vår chattfunktion Mitt PTJ. Mer information och länk för kontakt finns under fliken "kontakt och öppettider".