Rehabkoordinator

Hos oss möter du Magda Brisenson-Sandberg som är rehabkoordinator och fysioterapeut. En rehabkoordinator stödjer sjukskrivna patienter i rehabiliteringsprocessen och ska underlätta för patienten att återgå i arbete. Rehabkoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Rehabkoordinatorn har tre arbetsområden:

  • stöd till patienten
  • intern samordning av rehabilitering och sjukskrivning
  • samverkan med externa aktörer, t.ex. Försäkringskassan och arbetsgivare.

Kontakt sker via 046-29 73 70 eller Mitt PTJ.