Mottagning för vuxna med varaktig funktionsnedsättning

Vi erbjuder dig med varaktig funktionsnedsättning en trygg och nära vård med hög kvalitet.

På mottagningen arbetar Björn Åkesson, specialistläkare inom allmänmedicin med lång erfarenhet inom området, en psykolog med erfarenhet från primärvård och habilitering, samt dietist och arbetsterapeut. Vi har nära samarbete med kommunens sjuksköterskor med regelbundna ronder en gång per vecka.

Björn besöker dig i hemmet om du inte kan ta dig till vårdcentralen. Om behov finns genomförs regelbunda planeringsmöten för att samordna insatser från kommunen. sjukvården och habiliteringen. En gång per år utförs en allmän hälsokontroll.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!