Vaccination Covid-19

Covid-bevis ska uppvisas vid vaccination.

Följande rekommendationer gäller för påfyllnadsdoser från den 1 mars 2023 för personer 65 år och äldre samt personer med riskfaktorer för allvarlig covid-19:

Personer som är 80 år och äldre samt personer som bor på särskilda boende för äldre (SÄBO) rekommenderas att under 2023 vaccinera sig med två påfyllnadsdoser per år – en under våren och en inför höst-/vintersäsongen, med sex månaders intervall mellan doserna.
Personer som är 65–79 år samt yngre personer med riskfaktorer rekommenderas att vaccinera sig med en påfyllnadsdos inför höst/vintersäsongen 2023. Regionerna rekommenderas även att tillhandahålla möjlighet till ytterligare en påfyllnadsdos för dessa grupper. Dosen bör tas med sex månaders intervall till den rekommenderade dosen inför höst-/vintersäsongen. Exempel på medicinska riskfaktorer är fetma, diabetes, nedsatt njurfunktion eller högt blodtryck.
Den nya rekommendationen gäller från 1 mars 2023 och tills vidare. Nuvarande rekommendationer gäller fram till dess.

Har du tagit minst tre doser vaccin innan 1 september 2022? Då kan du mellan 1 augusti 2022 och 28 februari 2023 endast boka tid för en dos till.

Hur rekommendationerna för personer yngre än 65 år, som inte är i riskgrupp, kommer att se ut efter den 1 mars kommer Folkhälsomyndigheten att besluta i början av 2023.

Du bokar dig via 1177 hos oss eller på valfri mottagning eller ringer vaccinationstelefonen på 046-29 73 70, knappval 6 helgfria vardagar mellan klockan 14-15.   

Tänk på att avboka din tid om du blir förkyld eller får feber. Ta med giltig legitimation och vaccinationskort alternativt covidbevis.