Dietist

Välkommen till vår dietist Saly Hnoosh.

Vår dietist har möjlighet att ta emot både fysiska och digitala besök.

Näringslära, näringsbehov, livsmedel, matlagning och måltidsmönster spelar en viktig roll både för att främja hälsan och vid många sjukdomar och behandlingen av dessa. Vid många sjukdomar är rätt kost den enda eller en viktig del av behandlingen. Dietisten arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet för att främja patientens möjlighet till ett, utifrån förutsättningarna, optimalt nutritionsstatus och god livskvalitet.