Akupunktur

Akupunktur är en behandlingsmetod med mångtusenårig tradition. I Sverige godkände Socialstyrelsen akupunktur mot smärta år 1984.

Hur fungerar akupunktur?

De förklaringar till effekten man har enligt traditionell kinesisk medicin skiljer sig helt från våra. De bygger på religiösa och filosofiska resonemang och kan vara svåra för oss västerlänningar att förstå. Genom vetenskaplig forskning har man funnit att akupunktur har följande effekter:

  • Akupunktur påverkar nervsystemet genom att smärtan hämmas på ryggmärgsnivå.
  • Akupunktur påverkar hjärnans kontrollsystem så att kroppens produktion av endorfin stimuleras. (Endorfin är ett smärtlindrande morfinliknande ämne som bildas av kroppen).
  • Akupunktur minskar muskelspänning, bl a genom påverkan på cirkulationen i vävnaden.

Hur går behandlingen till?

Akupunkturbehandlingen läggs upp individuellt vad gäller nålarnas placering, antal och behandlingstidens längd. Nålarna som används är sterila engångsnålar, och vid varje behandling används cirka 4-12 nålar.

För att man skall få effekt av akupunkturen fordras att man får fram den speciella nålkänslan - de qi. Denna känsla kan liknas vid stumhet, ömhet, spänning eller lätt smärta och erhålls genom att man roterar nålen fram och tillbaka.

För att i vissa fall kunna öka effekten används idag också elakupunktur, där en el-stimulator med svaga strömmar ansluts till nålarna.