Funktionell Manuell Terapi

Manuell terapi innebär att man jobbar med sina händer när man behandlar. Inom manuell terapi finns det flera olika inriktningar varav Funktionell Manuell Terapi(FMT) är en.

FMT består av enkla och praktiskt användbara metoder vid undersökning och behandling av leder, nerver och muskler.

FMT innehåller tekniker från många olika skolor där vi plockat russinen ur kakan. Tonvikten läggs på att återställa funktionen. Diagnostiken är enkel, rationell och välstrukturerad.

Konceptet bygger på att nervsystemet är en enda kontinuerlig vävnad som skall ha ett visst mått av rörlighet och cirkulation för att fungera bra och att man dessutom kan påverka smärta och funktion via manuell behandling av nervsystemet och de vävnader som angränsar mot detta.

Lederna behandlas ofta först för att säkerställa möjligheten för nervsystemet att röra sig och sedan behandlas själva nervsystemet för att optimera denna rörlighet och öka cirkulation.

Då behandlingen utförs på detta sätt släpper vanligen muskulär skyddsspasm. Om inte adekvat avslappning sker, behandlas nu musklerna för att återställa normal spänning genom att utnyttja en del av kroppens inbyggda reflexmekanismer.