Medicinsk Tränings Terapi

I våra välutrustade träningslokaler bedrivs medicinsk träningsterapi(MTT), funktionsträning. Apparaterna, träningsutrustningen är utvecklade för att passa rygg- och nackpatienter, samt personer med idrottsskador.

Medicinsk träningsterapi(MTT) är aktiv rehabilitering av olika patientkategorier och med den doserade träningen tillämpbar för liten som stor, ung eller gammal.
MTT används både inom elitidrott och för vanliga patienter med akuta eller kroniska smärt- tillstånd.

MTT:s tillvägagångssätt är att använda sig av global- semiglobal och lokala träningsmetoder med fokusering på rörelsemedvetenhet och stabilitet i syfta att förbättra funktioner som rörelsekontroll och koordination.

Ansvarig sjukgymnast lägger upp ett individuellt träningsprogram tillsammans med patienten. Målet är att patienten så småningom skall klara av sin träning på egen hand med möjlighet till uppföljning av sjukgymnasten.

När man sedan tränar på egen hand köper man ett träningskort som finns i olika valörer.