Äldremottagning

Äldremottagningen riktar sig till dig som är 75 år eller äldre , där du via direkttelefon kommer i kontakt med distriktssköterskan.

Mottagningen erbjuder:

  • Rådgivning i medicinska frågor.
  • Möjlighet till besök hos distriktssköterskan/distriktsläkare
  • Vid speciella behov kommer vi även kunna erbjuda hembesök.
  • Vägledning och information om var du ska vända dig gällande samverkan
    med den kommunala hemsjukvården och biståndshandläggare.

Telefonnummer0431-31 13 77.
Telefontider: helgfri måndag – fredag kl 14.00 – 16.00.

Vid behov av kontakt övrig tid hänvisas till Läkargruppen Munka Ljungby
ordinarie telefonnummer: 0431-43 10 50.