Diabetes

Diabetes har blivit ett allt vanligare inslag inom den svenska sjukvården och ökningen sker i oroväckande takt. Det vi som läkargrupp kan stå till tjänst med, är väl insatt och specialutbildad personal.

Som specialkunniga har vi diabetessköterskorna Agneta och Christina som ständigt håller sig ajour vad gäller det senaste inom diabetesvärlden. Tillsammans med dig som diabetespatient för vi en individuell diskussion, för att hitta en behandlingsmetod som passar just dig och din situation. Kort sagt, vi har såväl kunskap som specialintresse och delar gärna med oss. Vi registrerar i Nationella Diabetesregistret som är ett kvalitets- register. Vi registrerar även i ANDIS-registret.

Agneta och Christina
Diabetessköterskor. 

Kontakt:

Telefon:
0431-431050

Mina vårdkontakter:
Mina Vårdkontakter 
PTJ24 (se första sidan för inloggning)