Avgifter & prislista

Läkarbesök pga sjukdom
Barn & ungdomar under 20 år samt alla över 85 år.
0 kr

Besök till våra allmänläkare
(listad på vårdenheten)
200 kr

Besök till våra allmänläkare (listad på annan vårdenhet)
200 kr

Besök till våra undersköterskor, sjuksköterskor, distriktssköterskor .
0 kr

Preventivmedel
Alla ungdomar mellan 12 och 22 år kan vända sig till en ungdomsmottagning. De har tystnadsplikt och besöken är avgiftsfria i Region Skåne. För mer information, www.UMO.se