Arbetsterapeut

Arbetsterapeut, Carin Pfeiffer kan erbjuda:

  • Bedömning av elrullstolsbehov tillsammans med din läkare samt efterföljande körträning med elrullstol
  • Handrehabilitering vid t. ex nedsatt funktion i händer, såsom styrka, rörlighet, domning och känsel. Belastningsrelaterade besvär och/eller smärta.
  • Utprovning av ortoser (stödförband) till händer.
  • Ergonimisk bedömning och rådgivning om lämpliga åtgärder.
  • Utprovning av hjälpmedel till barn under 20 år.
  • Minnestest.
  • Stress - Vardagsbalans.

Vår arbetsterapeut arbetar med barn, ungdomar, vuxna och äldre som har hälsobesvär som begränsar förmågan att delta i aktiviteter i det dagliga livet. Du kan själv ta kontakta med arbetsterapimottagningen för bokning av tid och behöver ej ha remiss från din läkare.

Tel: 0431–43 10 50 eller via 1177. eller via PTJ24 här på hemsidan.