Arbetsterapeut

Vår arbetsterapeut Christine Olsson som erbjuder:

  • Bedömning av elrullstolsbehov tillsammans med din läkare samt efterföljande körträning med elrullstol

Tel: 0431–43 10 50