Astma/KOL

Vår astma/KOL-sköterska Karin Lenninger Bergenstråhle är den som har extra god hand om dig som lider utav astma och/eller kronisk obstruktiv lungsjukdom. Hon tar hand om dig och ordinerar behandling och läkemedel med hjälp av läkare.

Karin står även för den viktiga uppföljningen och informerar dig om vart du kan ringa om du behöver akut hjälp. Självklart har vi modern utrustning som ex vår spirometer.

Karin hjälper dig även med information kring allergi och överkänslighet, enklare saneringsråd, träning att använda medicin och hjälpmedel, samtal och råd i livsstilsfrågor. Här kan du också få hjälp med tobaksavvänjning, se under avdelning tobaksbruk.

Tobaksbruk

Dags att fimpa? Har du viljan så har vi kunskapen att hjälpa dig en bit på vägen. Syster Karin ger goda råd, tips och stöttar dig som verkligen vill ha hjälp med att avsluta ett tobaksbruk