Kurator

Helena Nyberg, kurator.
Är utbildad socionom, familjeterapeut och IPT-terapeut (interpersonell psykoterapi). 

Helena har mottagning hos oss på Tisdagar.

Tfn: vårdcentralens växel/rec: 0431-431050 eller via MittPTJ