Kurator

Helena Nyberg, kurator.
Är utbildad socionom, familjeterapeut och IPT-terapeut (interpersonell psykoterapi). 

Helena har mottagning tisdagar och torsdagar (fr.o.m v 24 torsdag och fredagar)

Tfn: vårdcentralens växel/rec: 0431-431050 eller via PTJ24