Kurator

Psykosocial mottagning

Kurator

Om du befinner dig i en svår livssituation och behöver stöd kan du vända dig till vår kurator Camilla.

Du kan få hjälp med reflektion kring dina problem samt vägledning i hur du kan hantera ditt mående. Du kan också få information om övrigt stöd som kan finnas tillgängligt i samhället.

Du kan få stöd på olika sätt:

- mottagningssamtal

- telefonrådgivning

- videosamtal

- IKBT (Internet-KBT)

- i samverkan med annan vårdpersonal eller samhällsaktör

- i grupp

Välkommen önskar

Camilla Thernström

leg. hälso- och sjukvårdskurator

grundutbildad i psykoterapi med inriktning KBT

 

Kontakt: via telefon, vårdcentralens växel: 0431-431050 eller via MittPTJ