KBT via nätet

KBT via nätet innebär att du får KBT-behandling via internet. Då kan du få tillgång till behandlingen var du vill och när det passar dig.

Du kan kommunicera med behandlaren via programmet men du kan också kombinera behandlingen med personliga samtal via video, telefon eller på vårdcentralen (vår kurator Camilla är behandlare hos oss).

Behandlingen utgår från att en persons tankar, beteenden och känslor hänger samman och går att påverka och förändra. I KBT lär du dig om hur tankar och beteenden fungerar och hur du kan förändra dem.

Det finns exempelvis program som hjälper vid:

  • Sömnsvårigheter
  • Depression
  • Stress
  • Låg självkänsla
  • Ångest
  • Social oro
  • Smärtproblematik
  • ADHD (ADHD-skola)

Om du är intresserad så kontakta oss (via Mitt PTJ eller telefon) så ser vi till att du får kontakt med vår kurator Camilla för mer information och igångsättning.

Behandlingen är kostnadsfri.

 MittPTJ