Hälsosamtal för 40- och 50-åringar!

Alla vårdcentraler i Skåne bjuder in sina listade patienter i åldersgrupp 40 och 50 år för hälsosamtal.
Hälsosamtal är en metod för att gå igenom levnadsvanor och erbjuda stöd till förändring och att förebygga hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Hälsosamtalet är gratis, besöket tar cirka en timme.

Du får ta blodprover (dessa tas någon vecka innan själva hälsosamtalet), blodtryck, vikt, längd, midjemått och även fylla i en enkät angående din livsstil.
Vårdcentralen får en lista från Region Skåne som vi kallar efter och vanligast är att vi ringer upp patienterna i nämnda åldersgrupper och efterhör om intresse finns.
Läs gärna mer i länkarna nedan:

Hälsosamtal PDF 40 åringar.pdf

Hälsosamtal PDF 50 åringar.pdf