Dietist

Dietisten arbetar med kostbehandling vid sjukdom, beteende- och livsstilsförändringar gällande matvanor samt nutritionsterapi vid näringstillförsel i form av sondnäring och kosttillskott.

Kontakt med dietist är vanligt vid:

  • Mag- och tarmsjukdomar t.ex. IBS
  • Allergi och intolerans
  • Undernäring/undervikt vid t.ex. KOL, cancer, sväljningssvårigheter
  • Övervikt, diabetes, höga blodfetter

Vår dietist heter Amanda Persson och du kommer i kontakt med henne via våra sjuksköterskor, antingen genom att ringa eller kontakta via MittPTJ.