Dietist

Dietisten arbetar med kostbehandling vid sjukdom, beteende- och livsstilsförändringar gällande matvanor samt nutritionsterapi vid näringstillförsel i form av sondnäring och kosttillskott.

Kontakt med dietist är vanligt vid:

  • Mag- och tarmsjukdomar t.ex. IBS
  • Allergi och intolerans
  • Undernäring/undervikt vid t.ex. KOL, cancer, sväljningssvårigheter
  • Övervikt, diabetes, höga blodfetter

Amanda Persson