Vikt/livsstil

Det finns hjälp att få för dig som lider av viktproblem. Det är ett allt vanligare problem som vi på Läkargruppen har tagit till oss.

Heléne Killberg är ansvarig på detta område och det hon som hjälper dig på vägen med stöd, handlingsplan och goda råd i form av kost, motion och läkemedel. Hon har ett nära samarbete
med vår dietist Amanda Persson här på mottagningen.

Vill du veta mer? Gå in på: www.1177.se