Högsätrahuset

(F d Lidingö sjukhus)

På Lidingö Sjukhus finns förutom husläkarmottagningen LidingöDoktorn även laboratorium,  och apotek.

Dessutom finns sjukgymnastikmottagning, olika läkarmottagningar och andra sjukvårdsinrättningar.

Mottagning

Telefon

Laboratoriet 517 719 99
   

Rehab City Lidingö, reception

Sjukgymnastik, arbetsterapi, dietist 

587 558 70
Kronans Apotek 0771-612 612
Barnavårdscentral  123 377 60
Barnmorskemottagningen 587 558 40