Medicinsk Fotvård

Från 1 Januari 2022 erbjuder vi medicinsk fotvård enligt uppdrag från regionen. 

Syftet med fotsjukvård är att förebygga och behandla fotskador hos patienter i följande grupper:

  • Diabetiker typ 1 och 2 med begynnande eller befintliga komplikationer.
  • Patienter med cirkulationsrubbningar som förorsakat eller riskerar att förorsaka sår.
  • Patienter med grava fotproblem inklusive missbildningar eller felställningar på grund av reumatiska, ortopediska eller neurologiska sjukdomar.

Vi kan också hjälpa dig som har vissa andra problem, som exempel nageltrång och sår.

Vi samarbetar med Lidingö Fotvårdsguide

Du behöver en remiss från vårdcentralen för Medicinsk Fotvård. Vi bedömer då ditt vårdbehov. 

Se 1177 för mer information.