Kostnad och betalning

Vad kostar ett besök?
Tjänsten är momsfri och anges i svenska kronor (SEK), inga ytterligare avgifter tillkommer utöver specificerade prisuppgifter per tjänst. Prisuppgifter finns på vårdcentralens hemsida och följer regionens direktiv.

Hur betalar jag?
Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Beloppet reserveras på ditt kort före besöket och debiteras av ditt betalkort direkt efter fullföljt besök. I de fall besöket inte fullföljs, eller resulterar i ett fysiskt besök på vårdcentralen, debiteras du inte för besöket.

Får jag kvitto på betalningen för besöket?
Kvitto blir tillgängligt i tjänsten vid avslutande av besöket, och kan visas i plattformen eller printas. Ditt kvitto sparas i Mitt PTJ i 12 månader. Du kan under denna tid logga in och ta del av ditt kvitto via Mitt PTJ.

Gäller högkostnadsskydd och frikort?
Ja, högkostnadsskydd och frikort gäller för digitala tjänster hos oss. Du registrerar ditt frikortsnummer i Mitt PTJ i samband med din digitala kontakt.
Läs mer på www.1177.se för respektive region.

Hur registreras patientavgiften på mitt frikort?
Har du ett manuellt frikort som kräver stämplar så måste du ta med dig kort och kvitto till din vårdcentral för registrering. För elektroniska frikort sker registrering på samma sätt som vid ett fysiskt besök.

Kontakt
Vänd dig till vårdcentralen om du har frågor eller synpunkter på tjänsten gällande betalning.