Priser

Läkarbesök

100 kr listad
300 kr olistad

Hembesök av läkare

200 kr listad

Besök hos distriktssköterska/
sjuksköterska

 50 kr listad
100 kr olistad

Hembesök av dsk/ssk

150 kr

Mellanliggande prover

50 kr listad
100 kr olistad

Besök hos psykolog

50 kr

Besök hos sjukgymnast

100 kr

Barn och ungdom t o m 19 år

0 kr

Patienter fyllda 85 år

0 kr

Receptförskrivning per telefon

0 kr

Telefonrådgivning

0 kr

Högkostnadsskydd i öppenvård 1100:-
Gäller läkarbesök och sjukvårdande behandling under en 12-månadersperiod.

OBS! För högkostnadsskyddet i öppenvård gäller att det är du som patient som själv får bevaka när högkostnadsgränsen uppnåtts.

 

Pengarna tillbaka om du väntat mer än 30 minuter
Om du har beställt tid för besök hos en vårdenhet som drivs av Västra Götalandsregionen ska du inte behöva vänta mer än 30 minuter efter den utsatta tiden. Får du vänta längre har du rätt att få tillbaka den patientavgift du har betalat. Du ska ändå få den vård och behandling du har beställt. Detta gäller inte för akuta besök på t ex akut- eller jourmottagning. Återbetalning av patientavgiften görs bara vid det aktuella besöket och inte i efterskott.

Avgift vid uteblivet besök
Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud senast dagen innan får du betala samma avgift som den patientavgift som du skulle ha betalat. Om du uteblir från ett besök där du inte skulle ha betalat patientavgift får du betala 100:-. Detsamma gäller för besök där avgiften skulle varit < 100:-. Avgiften ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd. Frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.

Ytterligare information hittar du under Regler och rättigheter på www.1177.se/vastra-gotaland