Priser

Här kan du läsa mer om vad olika besök hos oss kostar.

 

Läkare

 

Läkarbesök

100 kr listad / 300 kr olistad

Telefonbesök med läkare

100 kr

Digitalbesök (video) med läkare

100 kr

Hembesök av läkare

200 kr listad

 

 

Distriktssköterska/sjuksköterska

 

Besök hos distriktssköterska/sjuksköterska

50 kr listad / 100 kr olistad

Besök + hembesök av distriktssköterska/sjuksköterska (65 år+)

0 kr

Hembesök av distriktssköterska/sjuksköterska

150 kr

 

 

Undersköterska

 

Besök hos undersköterska

50 kr

Hembesök av undersköterska

100 kr

 

 

Annat

 

Mellanliggande prover (även prover inför läkarbesök)

50 kr listad / 100 kr olistad

Besök hos psykolog

50 kr

Besök hos sjukgymnast

100 kr

Barn och ungdom t.o.m. 19 år

0 kr

Patienter fyllda 85 år

0 kr

Receptförskrivning per telefon

0 kr

Telefonrådgivning

0 kr

 

Högkostnadsskydd i öppenvård 1300:-

Gäller läkarbesök och sjukvårdande behandling under en 12-månadersperiod.

OBS! För högkostnadsskyddet i öppenvård gäller att det är du som patient som själv får bevaka när högkostnadsgränsen uppnåtts.

Intyg

Alla intyg som skrivs på Vårdcentralen förutom till Försäkringskasssan debiteras per timme enligt vårdgivarwebben. Intyg med timtaxa beräknas alltid utifrån varje påbörjad 15-minutersperiod. Taxan varierar därmed beroende på tidsåtgång. Läs mer HÄR

Pengarna tillbaka om du väntat mer än 30 minuter

Om du har beställt tid för besök hos en vårdenhet som drivs av Västra Götalandsregionen ska du inte behöva vänta mer än 30 minuter efter den utsatta tiden. Får du vänta längre har du rätt att få tillbaka den patientavgift du har betalat. Du ska ändå få den vård och behandling du har beställt. Detta gäller inte för akuta besök på t ex akut- eller jourmottagning. Återbetalning av patientavgiften görs bara vid det aktuella besöket och inte i efterskott.

Avgift vid uteblivet besök

Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud senast dagen innan får du betala samma avgift som den patientavgift som du skulle ha betalat. Om du uteblir från ett besök där du inte skulle ha betalat patientavgift får du betala 100:-. Detsamma gäller för besök där avgiften skulle varit < 100:-. Avgiften ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd. Frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.

Ytterligare information hittar du under Regler och rättigheter på www.1177.se/vastra-gotaland

Kostnad för journalutskrift

Regionfullmäktige beslutade 1999-04-27 § 78, att ta ut avgifter i enlighet med avgiftsförordningen. Det innebär att avgifter för journalkopior och andra kopior av allmänna handlingar ska tas ut enligt följande:

För 1-9 sidor tas ingen avgift ut. Dubbelsidig kopiering räknas som 2 sidor.

Avgiften för en beställning av 10 sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.

Ersättning för portokostnad ska tas ut om försändelsen väger mer än 20 gram. Eventuell avgift för postförskott tillkommer