Läkare

Hos oss arbetar specialister i allmänmedicin, ST-läkare och underläkare.

Distriktsläkaren är specialist i allmänmedicin och utgör basen i primärvården. Distriktsläkaren gör bedömningar av alla kategorier av medicinska tillstånd hos både unga och gamla.

Vi hanterar här på vårdcentralen större delen av efterfrågad vård men remitterar också till andra specialister när det är medicinskt motiverat.

En viktig del av vårt uppdrag är att utbilda framtidens läkare. Vi har vikarierande läkare, AT-läkare och ST-läkare som arbetar hos oss under handledning. ST-läkare är en utbildningstjänst under fem år för att bli specialistläkare i allmänmedicin. Under ST-tiden finns man såväl på vårdcentralen som inom olika specialistverksamheter på sjukhusen, så kallad sidoplacering.