Personalbild VC Läkarhuset

Vårdutbud

Distriktsläkaren är specialist i allmänmedicin. Vi står för första linjens vård och utgör basen i sjukvårdssystemet. Vi gör bedömningar av alla kategorier av medicinska tillstånd hos både unga och gamla.

På vår vårdcentral finns psykologverksamhet, sjukgymnast, distriktssköterskemottagning samt diabetes- och astmamottagning. Vi utför vaccinationer och provtagning samt utfärdar intyg. Vi har också en särskild mottagning för våra äldre patienter.

Vi samarbetar med Lillugglan BVC, dit vi välkomnar våra listade barn och deras föräldrar.

Vårt erbjudande: