Vårdutbud

Distriktsläkaren är specialist i allmänmedicin. Vi står för första linjens vård och utgör basen i sjukvårdssystemet. Vi gör bedömningar av alla kategorier av medicinska tillstånd hos både unga och gamla.

På vår vårdcentral finns psykologverksamhet, sjukgymnast, distriktssköterskemottagning samt diabetes- och astmamottagning. Vi utför vaccinationer och provtagning samt utfärdar intyg. Vi har också en särskild mottagning för våra äldre patienter.

Vi samarbetar med Lillugglan BVC, dit vi välkomnar våra listade barn och deras föräldrar.

Astma/KOL/allergi

Astma/KOL/allergi

AdobeStock_154881091.jpeg

BVC

BVC

Bebis stetoskop beskuren.jpeg

Covid-19

Covid-19

AdobeStock_3330... ratio.jpeg

Dietist

Dietist

Dietist 2000x1333.jpg

Distriktssköterska

Distriktssköterska

AdobeStock_152505660.jpeg

Fotvård

Fotvård

AdobeStock_67198898.jpeg

Fysioterapeut

Fysioterapeut

AdobeStock_272693504.jpeg

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept

AdobeStock_3870 ratio.jpeg

Hälsohörnan

Hälsohörnan

AdobeStock_231843788.jpeg

Hälsoundersökning

Hälsoundersökning

AdobeStock_126865677.jpeg

Läkare

Läkare

AdobeStock_259470506.jpeg

Lättakut

Lättakut

AdobeStock_284044895.jpeg

Provtagning

Provtagning

AdobeStock_74206428.jpeg

Psykosocialt team

Psykosocialt team

AdobeStock_377877595.jpeg

Recept

Recept

AdobeStock_26321728.jpeg

Senior/äldremottagning

Senior/äldremottagning

AdobeStock_205995160.jpeg

Sjuksköterskemottagning

Sjuksköterskemottagning

AdobeStock_269686327.jpeg

Vaccination

Vaccination

AdobeStock_486877652.jpeg