Hälsoundersökning -

Om hälsoundersökningen

En hälsoundersökning är en bra investering för din hälsa och din framtid. I en hälsoundersökning kan riskfaktorer fångas upp och eventuella sjukdomar kan förebyggas i tid. Vid undersökningen går man igenom de viktigaste funktionerna i kroppen. Utifrån resultatet får du råd om hur du kan gå vidare för att behålla och förbättra din hälsa.

Hälsokontroller omfattas inte av det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet. Därmed begränsas våra möjligheter att inom ramen för hälsokontrollen utreda, behandla eller sätta in mediciner för de eventuella avvikelser som upptäcks vid hälsokontrollen. Detsamma gäller även receptförnyelser för mediciner du redan står på. Du hänvisas/remitteras då till den vårdcentral där du är listad. 

Hälsoundersökning LITEN - 1 700 kr


Besök: Distriktssköterska

I vår hälsoundersökning LITEN träffar du en distriktssköterska för hälsosamtal angående dina levnadsvanor, hälsa och arbetsmiljö. En hälsodeklaration fylls i innan besöket. Den skickas hem till dig vid bokning av hälsoundersökning. Vid besöket tas angivna prover. Du ska vara fastande inför provtagningen (minst 3 tim). De prover som analyseras på mottagningen får du svar på vid besöket. De prover som skickas iväg för analys får du svar på via brev, efter att de har bedömts av läkare. Vid avvikande provsvar kommer du att hänvisas till den vårdcentral där du är listad för vidare kontroll. 

Tidsåtgång: 1 timme

I hälsokontroll LITEN ingår: 

 • Blodtryckskontroll - högt blodtryck ökar risken för hjärt-/kärlsjukdomar
 • BMI (Body Mass Index), vägning och mätning
 • Hörseltest
 • Kontroll av hemoglobin, Hb
 • Kontroll av blodsocker - höga värden kan indikera diabetes
 • Urinprov
 • Kontroll av blodfetter - höga halter kan öka risken för hjärt-/kärlsjukdom
 • Kontroll av levervärden (ASAT och ALAT)
 • Njurfunktionsprov, kreatinin

Tillägg:

 • PSA, prostataprov (män) - 250 kr
 • TSH, ämnesomsättningsprov (kvinnor) - 250 kr
 • EKG - 350 kr
 • Lungfunktionstest - 250 kr
 • Testosteronprov - 450 kr
 • B12-prov - 250 kr
 • D-vitminprov - 250 kr

Hälsoundersökning STOR - 2 500 kr


Besök 1: Distriktssköterska

Du träffar en distriktssköterska för hälsosamtal angående dina levnadsvanor, hälsa och arbetsmiljö. En hälsodeklaration fylls i innan besöket. Den skickas hem till dig vid bokning av hälsoundersökning. Vid besöket tas angivna prover. Du ska vara fastande inför provtagningen (minst 3 tim). Vid avvikande provsvar kommer du att hänvisas till den vårdcentral där du är listad för vidare kontroll. 

Tidsåtgång: 1 timme

Besök 2: Läkare

Uppföljande besök hos läkare för undersökning och genomgång av provresultat. Vid avvikande provsvar kommer du att hänvisas till den vårdcentral där du är listad för vidare kontroll. 

Tidsåtgång: 30 min

I hälsoundersökning STOR ingår: 

 • Medicinsk undersökning av läkare
 • Blodtryckskontroll - högt blodtryck ökar risken för hjärt-/kärlsjukdomar
 • EKG
 • Hörseltest
 • BMI (Body Mass Index), vägning och mätning
 • Kontroll av blodstatus - erytrocyter (röda blodkroppar), erytrocytvolymfraktion EVF (koncentration röda blodkroppar), leukocyter (vita blodkroppar), trombocyter (blodplättar)
 • Kontroll av blodsocker - höga värden kan indikera diabetes
 • Urinprov
 • Kontroll av blodfetter - höga halter kan öka risken för hjärt-/kärlsjukdomar
 • Kontroll av levervärden (ASAT, ALAT)
 • Njurfunktionsprov, kreatinin
 • PSA, prostataprov (män)
 • TSH, ämnesomsättningsprov (kvinnor)

Tillägg: 

 • Testosteronprov - 450 kr
 • B12-prov - 250 kr
 • D-vitaminprov - 250 kr