Distriktssköterska

Våra distriktssköterskor ingår i den ordinarie sjuksköterskemottagningen och har utöver detta ansvar för vår äldremottagning. Vid behov kan distriktssköterskan göra hembesök.

Hos distriktssköterskan kan du också få hjälp med utprovning och förskrivning inkontinenshjälpmedel samt förnyelse av hjälpmedelskort på stomihjälpmedel.

Du är välkommen att beställa tid per telefon 031-81 09 00.

Våra äldre patienter kan få samordnande hjälp och stöd på hos vår äldresjuksköterska, tel 0738-934501.