Distriktssköterska

Våra distriktssköterskor ingår i den ordinarie sjuksköterskemottagningen och har utöver detta ansvar för vår äldremottagning. Vi erbjuder dig gärna hembesök (i närområdet).

Hos distriktssköterskan kan du också få hjälp med utprovning och förskrivning inkontinenshjälpmedel samt förnyelse av hjälpmedelskort på stomihjälpmedel.

Du är välkommen att beställa tid via PTJ 24 el via telefon 031-81 09 00.

Våra äldrepatienter kan få samordnande hjälp och stöd på hos vår äldresjuksköterska, tel 0738-934501.