Distriktssköterska

Hos distriktssköterskan kan du bland annat få hjälp med utprovning och förskrivning inkontinenshjälpmedel samt förnyelse av hjälpmedelskort på stomihjälpmedel.

Våra distriktssköterskor har en bred kompetens, kan ge råd om sjukdom och hälsa samt skriva ut vissa läkemedel. De kan till exempel hjälpa till med:

  • såromläggningar,
  • borttagning av stygn,
  • injektioner,
  • bedömning av utslag och sår,
  • utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel,
  • förnyelse av hjälpmedelskort på stomihjälpmedel. 

Vi har sjuksköterskor med specialistkompetens inom bland annat rökavvänjning, diabetes, astma/KOL, vaccinationer och blodtryck. 

Våra distriktssköterskor ingår i den ordinarie sjuksköterskemottagningen och har utöver detta ansvar för vår äldremottagning. Vi erbjuder dig gärna hembesök (i närområdet).

Våra äldrepatienter kan få samordnande hjälp och stöd på hos vår äldresjuksköterska. Telefon 0738-934501.
 

Boka tid

Du är välkommen att beställa tid till distriktsmottagningen via Mitt PTJ el via telefon 031-81 09 00.