Fysisk aktivitet på recept - FaR®

Du kan få Fysisk aktivitet på recept - så kallat FaR® - av din vårdgivare. Receptet skrivs ut som komplement till eller som ersättning för läkemedel och annan behandling. FaR® ger dig goda förutsättningar att förbättra din hälsa helt utan biverkningar.

Vill du veta mer om FaR®?

Vi kan erbjuda recept, vägledande samtal och uppföljning. Fråga din läkare, distriktssköterska eller sjukgymnast.

På www.vgregion.se/far kan du läsa om hur din sjukdom kan förebyggas, eller lindras genom vardagsmotion eller fysisk träning.