Psykosocialt team

På Vårdcentralen Läkarhuset har vi ett samtalsteam, legitimerade psykologer, samt kurator. Du som är listad på VC Läkarhuset kan av din behandlande läkare bli hänvisad till oss.

Vi arbetar enligt modellen för stegvis vård och kan erbjuda kortare konsultationer, råd och hjälp till självhjälp, gruppbaserade behandlingar eller individuella terapier. Psykologerna erbjuder kortare behandlingar (cirka fem samtal) utifrån en beteendeterapeutisk grund. Kuratorn erbjuder social rådgivning och stödsamtal. Problem vi arbetar med kan t ex vara depression, ångesttillstånd och stressrelaterad psykisk ohälsa. I det psykosociala teamet ingår också arbetsterapeut och fysioterapeut på Rehab Läkarhuset  som kan erbjuda olika insatser vid psykisk ohälsa. I teamet finns också rehabkoordinator och vårdsamordnare. 

Besöket kostar 50:- och ingår i högkostnadsskyddet.
Uteblivet besök debiteras med 100:-.

Behöver du avboka ett besök? 
Ring 031-81 09 00 och lämna namn, personnummer och vilken tid du vill avboka. Du kan också avboka din tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du ansvarar själv för att ringa telefonrådgivningen för ny tidsbokning. Avbokning av tid måste meddelas senast 24 timmar innan bokat besök, annars debiteras besöket som uteblivet.