Psykolog/Samtalsmottagning

På Vårdcentralen Läkarhuset har vi legitimerade psykolog, PTP psykolog och samtalssköterska för stödsamtal. För att komma i kontakt med psykosocialat teamet kontaktar du oss på MITT PTJ (digital tjänst), telefon 031810900 eller 1177.

Vi arbetar enligt modellen för stegvis vård och erbjuder kortare konsultationer, råd och hjälp till självhjälp, gruppbaserade behandlingar eller individuella terapier. Psykologen erbjuder kortare behandlingar (cirka fem samtal) utifrån en beteendeterapeutisk grund. Problem vi arbetar med kan t ex vara depression, ångesttillstånd och stressrelaterad psykisk ohälsa.

Besöket kostar 50:- och ingår i högkostnadsskyddet.
Uteblivet besök debiteras med 100:-.

Behöver du avboka ett besök? 
Ring 031-81 09 00 och lämna namn, personnummer och vilken tid du vill avboka. Du kan också avboka din tid via MITT PTJ eller  1177 Vårdguidens e-tjänster. Du ansvarar själv för att ringa telefonrådgivningen för ny tidsbokning. Avbokning av tid måste meddelas senast 24 timmar innan bokat besök, annars debiteras besöket som uteblivet.