Psykosocialt team

På Vårdcentralen Läkarhuset har vi legitimerade psykolog, PTP psykolog och samtalssköterska för stödsamtal.

Hur vi arbetar

Vi arbetar enligt modellen för stegvis vård och erbjuder kortare konsultationer, råd och hjälp till självhjälp, gruppbaserade behandlingar eller individuella terapier. Psykologen erbjuder kortare behandlingar (cirka fem samtal) utifrån en beteendeterapeutisk grund. Problem vi arbetar med kan till exempel vara depression, ångesttillstånd och stressrelaterad psykisk ohälsa.

Kostnad

Besöket kostar 50:- och ingår i högkostnadsskyddet.
Uteblivet besök debiteras med 100:-.

Behöver du avboka ett besök? 

Ring 031-81 09 00 och lämna namn, personnummer och vilken tid du vill avboka. Du kan också avboka din tid via Mitt PTJ eller via e-tjänsterna på 1177.se. Du ansvarar själv för att ringa telefonrådgivningen för ny tidsbokning. Avbokning av tid måste meddelas senast 24 timmar innan bokat besök, annars debiteras besöket som uteblivet.

Kontakta oss

För att komma i kontakt med psykosocialat teamet kontaktar du oss via Mitt PTJ (digital tjänst), telefon 031-810 900 eller 1177.