Dietist

På vår vårdcentral finns tillgång till dietist. Remiss behövs av läkare.