Vaccination

Hos oss kan du vaccinera dig. Vi utför vaccinationerna nedan:

 • Covid 19. Se mer information nedan. Boka tid här
 •  
 • Influensa (Vaxigrip). Se mer information nedan. Boka tid här
 •  
 • TBE (FSME). Vuxen (från 16 år) 400 kr/dos. Barn ( fråm 1år)  350kr/dos.

  Vaccinet skyddar mot fästingburen encefalit (tick-borne encephalitis eller TBE), som sprids av fästingar. Sjukdomen kallas också för fästingburen hjärninflammation.

 • Vattenkoppor (Valirix). 600 kr/dos. Det finns beprövat vaccin mot vattkoppor. Vaccinet är ett levande försvagat vaccin som ges från 12 månaders ålder. Vaccinet ges i två doser.
 •  
 • Pnemokocker (Pnemovax). 380kr/dos.  Pneumokocker kan orsaka flera olika sjukdomar hos både barn och vuxna. Bakterierna är den vanligaste orsaken till lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation och hjärnhinneinflammation. Kostnader i Västra Götalandsregionen
  I Västra Götaland blir vaccinering mot pneumokocker kostnadsfri för för alla personer som fyller 75 år i år eller som är äldre. Detta gäller från 17 mars 2023.
  Det är kostnadsfritt för personer som är 2 år och äldre och som tillhör en riskgrupp.
 •  
 • Stelkramp (diTebooster) 360kr/dos. Du kan smittas med stelkramp om ett sår kommer i kontakt med stelkrampsbakterier som finns i jord.

 

Vaccination utfällbar lista

Covid-19

Nya rekommendationer som gäller från och med 1 mars 2024

Risklinjerna från folkhälsomyndigheten är:

Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser

 • Personer som är 80 år och äldre rekommenderas en dos under våren 2024.
 • Personer som är 65-79 år och har dagliga omsorgsinsatser från till exempel hemtjänst, SÄBO/korttidsboende eller motsvarande rekommenderas en dos under våren 2024.

Personer som endast har hemtjänstinsatser i form av städning, trygghetslarm eller leverans av matlådor, ingår inte i målgruppen för rekommendation.

Du kan boka din tid via:

 • Webbtidboken, Boka här (OBS du kan få både influensa och covid vaccionation på samma tid, du behöbver inte boka två tider.)
 • MITT PTJ
 • Telefon 031-810900 (välj val Vårdcentral) 

Här följer myndighetens rekommendationer för olika åldersgrupper och riskgrupper. Rekommendationerna gäller från och med 1 mars 2023 och som längst till och med 29 februari 2024:

80 år och äldre, samt boende på SÄBO
Personer som är 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre), rekommenderas två doser under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

Tidsintervall mellan de två doserna: minst 6 månader.
Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

65–79 år och personer i riskgrupp från 18 år
Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023/24. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

En ytterligare dos vaccin finns tillgänglig att tas under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.

Tidsintervall för vaccination: minst 6 månader sedan senaste dos.
Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

50–64 år
Personer i åldern 50–64 år rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023/24. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

Tidsintervall för vaccination: minst 9 månader sedan senaste dos.
Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader, men med fördel med ett längre intervall.

18–49 år
För personer i åldern 18–49 år finns ingen rekommendation om påfyllnadsdos. Rekommendation om tre doser grundvaccination upphör också från och med 1 mars 2023. En dos finns tillgänglig under perioden 1 mars 2023-29 februari 2024 oavsett tidigare antal doser och kan tas exempelvis om man lever nära en äldre person eller personer i riskgrupp.

Tidsintervall för vaccination: minst 9 månader sedan senaste dos.
Grundvaccination med 3 doser finns tillgänglig även fortsättningsvis. 

Säsongsinfluensa

Influensavaccination av riskgrupper påbörjas tisdagen den 7 november.

Du kan boka din tid via:

(Obs, du kan få både influensa och covid vaccination på samma tid, du behöver inte boka två tider)

Följande grupper bör erbjudas vaccination:

 • Personer 65 år och äldre
 • Gravida efter graviditetsvecka 12
 • Vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd: kronisk hjärtsjukdom
 • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
  andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • diabetes mellitus typ 1 och 2
 • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Vad kostar det?
På vårdcentraler i Västra Götaland är det gratis att vaccinera sig mot influensa för dig som tillhör en riskgrupp. För övriga kostar det 240 kronor.

Tillsammans med covidvaccination
Standarddos influensavaccin (Vaxigrip Tetra) kan ges vid samma tillfälle som vaccin mot covid-19.

Vaccination är det bästa skyddet mot svår influensasjukdom. Även om man vaccinerats kan man få influensa, men symtomen blir oftast mildare. Vaccinationsstrategin syftar till att skydda grupper med ökad risk för allvarlig influensasjukdom och svåra följdsjukdomar som till exempel lunginflammation och blodförgiftning.