Senior/äldremottagning

Mottagningen är till för dig som är senior eller äldre och är listad på Vårdcentralen Läkarhuset.

Det ska vara enkelt för äldre att söka vård

Vi vill erbjuda en bättre vårdkvalitet och förbättra samverkan för våra äldsta patienter. Störst behov av hälso- och sjukvård finns bland våra äldre och vi vill göra det enkelt för dig att söka vård genom att ha ett särskilt telefonnummer, 0738-93 45 01. Här svarar en distriktssköterska måndag till fredag mellan kl 9:00 och 9:40 samt mellan kl 14:00 och 14:30. Om du är listad hos oss och vill träffa vår äldresköterska så säg till oss.

Om äldremottagningen

Verksamheten är anpassad för dig som är äldre. Alla besök på Äldremottagningen är planerade, det vill säga att man bokas in på en tid.

På Äldremottagningen träffar du en distriktssköterska med erfarenhet och intresse för vård av äldre. Vår målsättning är att du och dina närstående ska få närhet, trygghet och en sammanhållen vård.

Distriktssköterskan är samordnare för dig och du har vid behov tillgång till vårdcentralens utbud såsom läkare, sjuksköterska, undersköterska, kurator, psykolog, sjukgymnast och arbetsterapeut. I all planering och utförande av vård vill vi särskilt beakta ditt och dina närståendes perspektiv. Vi har som mål att ge kontinuitet, delaktighet och tillgänglighet.

Vi erbjuder

Vi erbjuder patienten att:

  • ta del av en verksamhet inriktad för äldre
  • ringa direkt till distriktssköterska och boka tid, eller få råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor, 0738-934501 (må-fr 9:00-9:40 och 14:00-14:30)
  • få hembesök (i närområdet) vid behov av sjuksköterska el läkare
    få genomgång av sina läkemedel
  • få hjälp med vårdplanering
  • få hjälp med samverkan mellan kommun och sjukhus
  • få hjälp med provtagning
  • få kontaktuppgifter till sjukgymnastik och arbetsterapi

Kontakt


Telefon

0738-93 45 01
Här svarar en distriktssköterska. Om du är listad hos oss och vill träffa vår äldresköterska så säg till oss.

Telefontid

Måndag - fredag mellan klockan 9:00-9:40 samt klockan 14:00-14:30.