Senior/Äldremottagning

Senior/äldre mottagning

Mottagningen är till för dig som är senior eller äldre. Här sker dina besök i särskilda lokaler i lugn miljö.

Vi vill erbjuda en bättre vårdkvalitet och förbättra samverkan för våra äldsta patienter. Störst behov av hälso- och sjukvård finns bland våra äldre och vi vill göra det enkelt för dig att söka vård genom att ha ett särskilt telefonnummer, 0738-934501. Här svarar en distriktssköterska måndag till fredag mellan kl 9:00 och 9:40 samt mellan kl 14:00 och 14:30. Om du är listad hos oss och vill träffa vår äldresköterska så säg till oss.

Vi gör gärna hembesök i närområdet.

Verksamheten är anpassad för dig som är äldre. Alla besök på Äldremottagningen är planerade, dvs att man bokas in på en tid.

På Äldremottagningen träffar du en distriktssköterska med erfarenhet och intresse för vård av äldre. Vår målsättning är att du och dina närstående ska få närhet, trygghet och en sammanhållen vård.

Distriktssköterskan är samordnare för dig och du har vid behov tillgång till vårdcentralens utbud såsom läkare, sjuksköterska, undersköterska, kurator, psykolog, sjukgymnast och arbetsterapeut. I all planering och utförande av vård vill vi särskilt beakta ditt och dina närståendes perspektiv. Vi har som mål att ge kontinuitet, delaktighet och tillgänglighet.