Sjuksköterskemottagning

Våra sjuksköterskor har ett brett kunnande och lång erfarenhet inom primärvården.

På vårdcentralens sjuksköterskemottagning erbjuder vi specialistkompetens inom följande områden:

  • Astma
  • Allergi
  • KOL
  • Rökavvänjning
  • Diabetes
  • FaR® (fysisk aktivitet på recept)
  • Smittskydd/STI-provtagning

Välkommen att höra av dig för rådgivning och tidsbeställning på tel 031-81 09 00.