Covid 19

Vaccination:

2022-05-24

Drop in Covid vaccination

3/6

Kl 10,00-12,00

Du behöver inte boka tid. Vi vaccinerar på entre plan på Läkarhuset, södra vägen 27.

Vi vaccinerar:

• Fjärde dos till den som är 65 och äldre. Den andra påfyllnadsdosen (dos 4) bör erbjudas från det att fyra månader har gått sedan det förra vaccinationstillfället.

• Dos 1,2 eller 3 från 12 års ålder.

Vi vaccinaerar mot covid 19

Fjärde dos till den som är 65 och äldre. Folkhälsomyndigheten har beslutat att alla som är 65 år eller äldre ska erbjudas en fjärde dos vaccin mot covid-19. Den andra påfyllnadsdosen (dos 4) bör erbjudas från det att fyra månader har gått sedan det förra vaccinationstillfället.

Boka tid för vaccination Covid 19, HÄR.

OBS: Välj vaccination covid 19 i webbtidboken.

Ta med legitimation samt ett vaccinationskort eller ett covidbevis som visar när du fick din senaste dos.

Vi lägger ut vaccinationstider löpande.

Du kan även boka tid på MITT PTJ eller ringa oss på 031-810900.

PCR Provtagning (pågående smitta):

Från den 9 februari sker Covid-19 provtagning endast efter läkarbedömning. Har du endast milda symptom ska du inte provtas.

Personer som arbetar inom hälso, sjukvård och omsorgspersonal skall provtas framöver. I första hand ska arbetsgivaren tillhandahålla detta. Vissa yrkesgrupper (tandläkare, rehab etc) skall provtas via primärvården. Bokar tid via MITT PTJ eller teleon 031-810900.

Läs mer om den nya provtagningsindikationen på 1177.

Antikroppsprovtagning:

From 210401 har staten beslutat att primärvården ej skall fortsätta att ta antikroppstester.